SIDSTE NYT – Februar 2023

Kære Kursusansøger

Sammen med Kultusministerium i Bonn har vi besluttet, at der gennemføres 4 tyske sprogkurser sommeren 2023. Disse finder sted i GERA (Thüringen), LEIPZIG (Sachsen), QUEDLINGBURG (Sachsen-Anhalt)) og WERTHEIM (Baden-Württemberg) i perioden fra den 25.juni til den 08.juli 2023

Hjemmesiden er nu opdateret med relevante ansøgningsblanketter, og du kan ansøge om deltagelse i de tyske sprogkurser, sommeren 2023.  

Ansøgningsfristen er den 31.marts 2023, og prisen for de to uger inklusiv. kost, logi, undervisning og udflugter beløber sig til kr. 6.990,- Hertil kommer udgifter til rejsen, der arrangeres gennem DSB som en grupperejse.

Din tysklærer skulle vide besked om disse kurser. Hvis ikke, kan du vise ham denne side.

Er der behov for yderligere oplysninger, er man selvfølgelig velkommen til at skrive eller ringe til Claus Hartmann eller Peter Funch.

Med venlig hilsen
Peter Funch

Sommerkurser 2023

Kursernes forløb

Kurserne afholdes på gymnasie- og realskoler i de nævnte byer. Der kommer kun 12 elever til hver by. De danske elever udgør en selvstændig klasse på det pågældende gymnasium. Deltagerne bor i tyske hjem, fortrinsvis hos forældre til elever, der går i de pågældende skoler. Livet i og med den tyske familie er en væsentlig bestanddel i kurset. På fem af ugens dage gives der som regel 3 timers undervisning, dels af de tyske lærere ved skolen, dels af den danske lærer, som ledsager gruppen. Undervisningen er obligatorisk. Kurset udgør en helhed, hvor undervisningen på skolen, samværet med værtsfamilien og ekskursionerne udgør en uadskillelig enhed. Da sommerferien ikke er begyndt i Tyskland, når de danske elever kommer derned, vil de få god lejlighed til at lære de tyske skoler og deres elever at kende og til at få et personligt indtryk af tysk hverdag og kultur. Under opholdet arrangeres hel- og halvdagsudflugter m.v. Der gøres opmærksom på, at man mindst skal have afsluttet 9.klasse og højst må være 18 år gammel. Under opholdet i Tyskland må der ikke indtages alkohol.

Tilmeldinger skal være os i hænde senest den 31.marts 2023 . Blanketterne finder du her – de skal udfyldes og fremsendes elektronisk.

Hør hvad tidligere elever siger

Frida

Grimma 2022

” Jeg havde aldrig troet, at man kunne lære så meget tysk på blot 2 uger, som jeg gjorde i starten af min sommerferie. Jeg vidste heller ikke, at man kunne opnå sådan et sammenhold med folk, man kun lige har mødt, som jeg gjorde på min tur til Grimma. At tage dette tyske sprogkursus er hidtil en af de bedste beslutninger, jeg har gjort mig nogensinde.” 

Læs mere

Anne

Ludwigshafen 2022

” I starten vidste jeg ikke, hvad jeg forventede fra kurset – selvfølgelig vidste jeg, at jeg ikke ville blive helt flydende i sproget, men jeg vidste ikke meget andet. Da jeg først ankom havde jeg svært ved at forstå noget. For mig snakkede de lynhurtigt, og jeg fangede kun nogle ord og sammenhænge her og der.” 

Læs mere

Elise

Grimma 2022

“Min beslutning om at bruge to uger af min sommerferie på et sprogkursus i Grimma i Tyskland har jeg haft glæde af lige siden, og opholdet var en helt fantastisk oplevelse.

Før mit sprogkursus var min interesse for tysk stor, men det var alligevel med nervøsitet, at jeg satte mig ind i toget til Leipzig”

Læs mere