Om os

I 1952 opstod i Forbundsrepublikken Tyskland ”der Pädagogische Austauschdienst” – den pædagogiske udvekslingstjeneste – på baggrund af en beslutning truffet i Undervisningsministeriet i Bonn.

 Formålet har gennem alle årene været at udbrede kendskabet til den tyske kultur i bredeste forstand, herunder naturligvis også det tyske sprog, den tyske historie og dagligdagen i den tyske familie.

 ”Udvalget for kurser i Forbundsrepublikken Tyskland” har i alle årene i samarbejde med Det Danske Undervisningsministerium stået for formidlingen af disse kurser.

Siden 1967 har ”Udvalget for kurser i Forbundsrepublikken Tyskland” været styret på fornem vis af lektor Hans Lammers og overlærer Karl Brok, og i den periode har der været afholdt flere end 600 kurser på forskellige gymnasier i hele Tyskland. Adskillige tusinde elever har på denne måde fået et meget tæt kendskab til Tyskland – både sprogligt, kulturelt og historisk. Der er sluttet mange venskaber for livet i løbet af disse kurser, der fra begyndelsen var af 3 ugers varighed. De seneste år har man reduceret kursernes varighed til to uger. Dette er sket på baggrund af ønsker fra især de danske elevers side.

2017 valgte Hans Lammers at overdrage ansvaret for kurserne til lektor Claus Hartmann og lektor Peter Funch, der i fremtiden kommer til at stå for annoncering, hjemmeside, udsendelse af ansøgningsblanketter, udvælgelse og fordeling af deltagerne på de enkelte tyskkurser. Dette vil fortsat ske i tæt samarbejde med det Tyske Undervisningsministerium, der står for formidlingen af kontakter til de tyske gymnasier og de tyske kursusledere, der sammen med danske kursusledere arrangerer kurserne.

Kurserne afholdes på gymnasie- og realskoler i udvalgte byer i Tyskland. Tidspunktet er altid de første 14 dage af de danske elevers sommerferie, og der er fundet skoler i forbundslande, der ikke har påbegyndt deres sommerferie endnu, så de danske elever får mulighed for at opleve en normal tysk skoledag. Dels med undervisning af den medrejsende danske kursusleder, dels ved eventuel overværelse af de tyske elevers undervisning. De danske elever er indkvarteret hos tyske familier, hvilket giver en rigtig god indsigt i en tysk families hverdag. Endelig arrangeres ekskursioner, så eleverne også får mulighed for at sætte sig ind i de enkelte egnes historie og kultur. Disse tre elementer udgør en uadskillelig enhed og er karakteristisk for netop disse kurser.

 Prisen for kost, logi, undervisning og udflugter fremgår af de vedhæftede opslag for kurserne. Denne pris kan tilbydes, da den tyske regering yder et tilskud, som fordeles ligeligt på deltagerne. Dertil kommer udgifter til rejsen, som vi arrangerer sammen med DSB som en grupperejse. Rejsen udgår fra hhv. Fredericia og København H.

For udvalget

Peter Funch

Udtalelser fra tidligere elever

Frederikke

Frederikke

deltager på sprogkursus 2017

Noget af det bedste ved sprogkurset var, at man med sine beskedne tyskkundskaber fik en rigtig positiv oplevelse af at snakke med ‘ægte’ tyskere – og der er rig mulighed for at snakke med de super venlige værtsfamilier. 

 Man kommer måske ned til en familie, som snakker lidt hurtigere og har en anderledes udtale end ens tysklærer, som man normalt snakker med, da sproget jo bare er en fuldt integreret del af deres hverdag, men, til min positive overraskelse, var det overraskende let at kommunikere og at komme ind på sin værtsfamile, selvom det alt sammen forgik på tysk.

Når man er i et miljø, hvor man så ofte hører sproget og selv er en del af hyggelige samtaler, lærer man hurtigt nye vendinger og udvider sit ordforråd samtidig med, man mærker kulturen.

 Sprogkurset har jeg derfor oplevet som en super spændende måde at lære det tyske sprog på. På samme tid med, at man så og oplevede kulturen. Jeg føler selv at jeg er meget mere sikker i sproget, kan mærke en tydelig forbedring og er begyndt at elske at snakke det!” 

Emma

Emma

deltager på sprogkursus 2017

“I foråret traf jeg en beslutning om at bruge de to første uger af min sommerferie i Tyskland, hvilket skulle vise sig at være en rigtig god én af slagsen. Det var en god beslutning, idet kurset først og fremmest åbnede mine øjne for tysk kultur, som nu ikke længere blot eksisterer som 2. Verdenskrig og Holocaust.

 Tyskland er rig på kultur og smukke steder, og det er langt fra det gennemkørselsland, det ofte bliver reduceret til. Jeg har kunnet mærke mit nye syn på Tyskland i undervisningen, idet jeg har interesseret mig i langt højere grad for Tysklands kultur og historie, som jeg nu er klar over, at der ligger meget mere bag. Jeg kom da også hjem med en stak magasiner, omkring syv tyske blade, som kun har skabt ny interesse for nyere tysk kultur, politik og mode.

 Noget meget essentielt ved sprogkurset i Tyskland var også, at man tilegnede sig en nyfunden selvtillid ved det tyske sprog. I løbet af forløbet bliver man nemlig bekræftet i, at man faktisk er i stand til at kommunikere med tyskere, og at det kan lykkes at underholde og skabe et bånd til mennesker, man ikke nødvendigvis deler et fælles sprog med. Endvidere er et to ugers intensivt kursus utvivlsomt den mest effektive måde at lære det tyske sprog at kende – med alle dets fyldord, gode vendinger og hverdagsgloser.

 I de efterfølgende tysktimer har jeg kunnet mærke en kæmpe forskel. Selvtilliden med at turde springe ud i det – gemme kasussystemerne til skriftsproget og blot fokusere på at få sagt nogle sætninger – har allerede højnet mit tyske gevaldigt, og dermed gjort tysktimerne et meget sjovere sted at befinde sig.” 

Sophie

Sophie

deltager på sprogkursus 2016

“Min tur til Mettingen var udfordrende, effektiv og ikke mindst fyldt med sjove stunder. Jeg tog nye udfordringer op, og bosatte mig hos en helt fremmed familie. Mange ville tro det var et frygteligt scenarie, men det var det, der skubbede mig hen imod en positiv indstilling over for sproget, tysk. Jeg lærte en masse nye mennesker at kende, en ny kultur og ikke mindst fik jeg styrket mit sproglige ordforråd. Familien var utroligt imødekommende og engageret i mig, som person, hvilket gjorde mit besøg utroligt lærerigt, samt gjorde det til et trygt sted at bo.

I dag går jeg i 2.g, og er så glad for mit valg. Jeg ville ønske, at opholdet havde varet længere. Snart skal jeg tage stilling til, om jeg ønsker at hæve tysk til A-niveau, hvilket jeg stærkt overvejer. Hvis jeg ikke havde haft opholdet i Mettingen tror jeg ikke, at jeg ville have taget dette valg i overvejelse.

Jeg vil derfor klart anbefale det til alle kommende deltagere i kurser til Tyskland, at tage af sted. Det er en oplevelse for livet, som jeg, personligt, ikke ville have været foruden.”

Pernille

Pernille

deltager på sprogkursus 2016

‘Jeg blev en del af min tyske familie’

I de to første uger af sommerferien var jeg i Tyskland. Det var to fantastiske uger som jeg sent vil glemme.

Jeg lærte en del om mig selv og rykkede mig personligt. Jeg udfordrede mig selv i mine tyske kundskaber, og jeg lærte at overleve i et fremmed land, hvor jeg ikke var speciel god til sproget.

Dog synes jeg, det vigtigste ved turen var det forhold, man fik til sin tyske familie. Man blev nærmest en del af den, fordi man skulle lære deres levemåde og kultur at kende.

Min tyske familie bestod af min tysker, Juli, hendes mor, to yngre tvillingesøstre, en storebror og en papfar. I starten var det svært at snakke med dem. Jeg kunne godt forstå dem, men at formidle mine egne ord på tysk så de blev forståelige var hårdt og energikrævende.

Men allerede dagen efter gik det bedre, min tyske familie var søde, og de hjalp mig alle med at forstå det tyske så godt som muligt. Jo mere tid jeg brugte sammen med dem, jo tættere blev vi.

Sammen med vores tyskere tog vi på ture, ud at hygge forskellige steder, til fritidsaktiviteter og vi festede sammen.

Vi lærte, hvordan de levede deres hverdag, og vi blev en del af den.

Tyskerne er gode kontakter til fremtidige muligheder i Tyskland, og så er det rart at have nogle venner, som lever et andet sted end en selv.

Den her sommer, året efter, tog jeg til Tyskland for at se min værtsfamilie igen, for at genskabe den oplevelse vi havde sidste år, og for at nyde hinandens selskab igen. Det er dejligt at vide, at man altid et velkommen nede i Tyskland.

Jeg er stolt og glad for, at jeg har gennemført denne tyske rejse.