Praktisk information

De tyske kultusministeriers sekretariat i Bonn arrangerer igen i sommerferien sprogkurser for danske elever. Kurserne er anbefalet af det danske undervisningsministerium.

Kursustid og –sted:
Lørdag den 29. juni til fredag den 12. juli 2019.

TÜBINGEN (Baden-Württemberg), BONN (Nordrhein-Westfalen), HERZOGENAURACH (Bayern), PADERBORN (Nordrhein-Westfalen) 

Kursernes forløb

Kurserne afholdes på gymnasie- og realskoler i de nævnte byer. Der kommer kun 15 elever til hver by. De danske elever udgør en selvstændig klasse på det pågældende gymnasium. Deltagerne bor i tyske hjem, fortrinsvis hos forældre til elever, der går i de pågældende skoler. Livet i og med den tyske familie er en væsentlig bestanddel i kurset. På fem af ugens dage gives der som regel 3 timers undervisning, dels af de tyske lærere ved skolen, dels af den danske lærer, som ledsager gruppen. Undervisningen er obligatorisk. Kurset udgør en helhed, hvor undervisningen på skolen, samværet med værtsfamilien og ekskursionerne udgør en uadskillelig enhed. Da sommerferien ikke er begyndt i Tyskland, når de danske elever kommer derned, vil de få god lejlighed til at lære de tyske skoler og deres elever at kende og til at få et personligt indtryk af tysk hverdag og kultur. Under opholdet arrangeres hel- og halvdagsudflugter m.v. Der gøres opmærksom på, at man mindst skal have afsluttet 9.klasse og højst må være 18 år gammel. Under opholdet i Tyskland må der ikke indtages alkohol.

Tilmeldinger skal være os i hænde senest torsdag den   14.marts  2019  på særlige blanketter, der kan hentes her på siden eller rekvireres ved henvendelse til  undertegnede.

Hør hvad tidligere elever siger

Frederikke

deltager på sprogkursus 2017

“Noget af det bedste ved sprogkurset var, at man med sine beskedne tyskkundskaber fik en rigtig positiv oplevelse af at snakke med ‘ægte’ tyskere – og der er rig mulighed for at snakke med de super venlige værtsfamilier.” 

Læs mere

Emma

deltager på sprogkursus 2017

“Noget meget essentielt ved sprogkurset i Tyskland var også, at man tilegnede sig en nyfunden selvtillid ved det tyske sprog. I løbet af forløbet bliver man nemlig bekræftet i, at man faktisk er i stand til at kommunikere med tyskere” 

Læs mere

Sophie

deltager på sprogkursus 2016

“Min tur til Mettingen var udfordrende, effektiv og ikke mindst fyldt med sjove stunder. Jeg tog nye udfordringer op, og bosatte mig hos en helt fremmed familie. Mange ville tro det var et frygteligt scenarie, men det var det, der skubbede mig hen imod en positiv indstilling over for sproget, tysk” 

Læs mere